#AmiguitosDelAlma

La campaña amiguitosdelalma.com es una iniciativa del Grup de Compromís en la Diputació d’Alacant per a denunciar el qui es qui i el dia a dia en aquesta institució del Segle XIX.La creació d’aquesta web sorgeix com a recopilació del treball realitzat per Compromís des de el any 2015, per mostrar la realitat que es viu a aquesta institució.
Aquesta campanya te la intenció principal de mostrar el que passa a la Diputació d’Alacant repassant des de el comportament del repartiment de les inversions a DIT, dels grans ANUNCIS que no es compliran, el QUI es QUI i mostrar que fan altres institucions en contraposició amb la Diputació d’Alacant.
Tota la informació apareguda en aquesta web està acreditada tant en els diferents mitjans de comunicació com ens suports de transparència de la Diputació d’Alacant.

La campanya amiguitosdelalma.com es una iniciativa del Grupo de Compromís en la Diputación de Alicante para denunciar el quien es quien y el día a día en esta institución del Siglo XIX.
La creación de esta web surge como recopilación del trabajo realizado por Compromís desde el año 2015, para mostrar la realidad que se vive en esta institución.
Esta campaña tiene la intención principal de mostrar lo que pasa en la Diputación de Alicante repasando desde el comportamiento del reparto de las inversiones en DEDO, los grandes ANUNCIOS que no se cumplirán, el QUIEN es QUIEN y mostrar que hacen otras instituciones en contraposición con la Diputación de Alicante.

Scroll to top